Misja i cel

Wiodącym celem Albertus jest zaspokojenie potrzeb Klientów i tym samym możliwość partycypacji w ich sukcesach, dzięki świadczeniu kompleksowych usług logistycznych najwyższej jakości.